Certificat mèdic permís de conduir

A l’hora de conduir s’ha de fer constar que la persona interessada compleix amb l’estat de salut físic i psicològic que la llei demana, es per això que s’han de fer revisions mèdiques periòdicament. La finalitat de TOTPERMÍS es complir amb aquest propòsit. 

Als apartats que segueixen s’especifica cadascún dels motius pels quals s’ha de passar la revisió mèdica:

Tipus de certificats mèdics carnet de conduir