Tarifa de preus - Centre Mèdic Totpermís

Certificats mèdics

Tipus de certificat mèdicPreu
Obtenció carnet de conduir45,00€
Bescanvi carnet de conduir50,00€
Renovació carnet de conduir (menors de 70 anys)70,00€*
*El preu inclou la taxa de la DGT
Renovació carnet de conduir (majors de 70 anys)45,00€
Llicència d’armes45,00€
Títol nàutic45,00€
Seguretat Privada45,00€
Llicència animals perillosos45,00€
Visat estudis43,00€
Permís residència43,00€
Treballar43,00€
Grua torre / grua mòbil45,00€
Esportiu35,00€

Serveis de gestoria


Servei de gestoriaPreu
Duplicat del carnet de conduir 56,00€*
Bescanvi del carnet de conduir140,00€*
*El preu inclou despeses de gestoria i taxa DGT