Certificats mèdics per renovar i obtenir el PER PNB Patró de iot o Capità de iot:

Fem el certificat mèdic que demana la Direcció General de Marina Mercant o el Departament d’agricultura, ramaderia i pesca de la Generalitat de Catalunya.

Consulti les tarifes a:
Certificats mèdics per títols nàutics

No dubti en preguntar-nos. 

Els diferents títols son:

Igual que en els altres certificats, ara ja no cal portar foto, la fem nosaltres directament aquí gratuïtament.

Tot el procés dura 20-30 minuts.

Tot seguit pot veure la documentació que caldrà que porti:

DNI O NIE

Ulleres (si les utilitza)

Audiòfon (si l'utilitza)

Foto (també li podem fer aquí gratuïtament)

Si vol renovar el PER PNB Patró de iot o Capità de iot, pot consultar la normativa que regula les títulacions d’embarcacions d’esbarjo accedint al BOE

Normativa per renovar/obtenir títols nàutics